ระบบ MPS

 • MPS System

  ระบบ MPS

  ระบบ MPS

  อ้างอิง:

  ระบบการจัดการอัจฉริยะ Jinglong MPS คือชุดของระบบการจัดการศัตรูพืชซึ่งใช้แพลตฟอร์ม Ali Cloud

  ระบบ MPS ทำให้อุปกรณ์ปลายทางฉลาดและเน้นข้อมูล ใช้ประโยชน์จาก Internet of Things (IOT) เพื่ออัปโหลดข้อมูลที่รวบรวมโดยอุปกรณ์ไปยังแพลตฟอร์ม Ali Could โดยตระหนักถึงการตรวจสอบอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ ในขณะเดียวกันฐานข้อมูลขนาดใหญ่จะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องซึ่งให้การสนับสนุนข้อมูลสำหรับการป้องกัน AI อัจฉริยะ 。

  ระบบ MPS สามารถช่วยปฏิบัติการควบคุมศัตรูพืช (PCO) ด้วยบริการประจำวันปรับปรุงคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพการบริการจากนั้นให้บริการที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าปลายทาง