ทัวร์โรงงาน

มีเวิร์คช็อป 3 แห่งและคลังสินค้าขนาดใหญ่ 1 แห่งใน Jinglong

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 (การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์): รับผิดชอบในการประกอบและบรรจุนกแหลม

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 (การประชุมเชิงปฏิบัติการการฉีด): ผลิตภัณฑ์พลาสติกและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดผลิตที่นี่

เวิร์กชอปครั้งที่ 3 (Punch workshop): ผลิตภัณฑ์โลหะและอุปกรณ์เสริมเช่นกับดักหนูแบบ multi catch ผลิตขึ้นที่นี่

คลังสินค้า: แบ่งออกเป็นบล็อกของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและบล็อกของวัตถุดิบ